REWIN REWIN REWIN REWIN REWIN
  home o nás kontakty slovníky WinGED ovladač WinKlav objednávka ceník ON-LINE slovníky  


Zákazníci

K uživatelům používající slovníky WinGED a ovladače WinKlav patří řada bank, institucí, nadací, společností, škol, výzkumných ústavů, zdravotnických zařízení atd.:

Banky:
Bank Austria Creditanstalt Czech Republic a.s.
HypoVereinsbank CZ, a.s.
Volksbank CZ, a.s.
a další

Instituce:
Dům zahraničních služeb MŠMT
Finanční ředitelství v Ostravě
Ministerstvo kultury
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Puncovní úřad
a další

Nadace
Český červený kříž
Společnost DUHA - integrace osob s mentálním postižením
Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové
a další

Společnosti:
DHL International (Czech Republic) s.r.o.
Grandhotel Pupp Karlovy Vary a.s.
Pražská plynárenská, a.s.
RMTÜV Praha, spol. s r.o.
SKF Ložiska, a.s.
Strojmetal Kamenice, a.s.
Thermo King Czech Republic, s.r.o.
Třinecké železárny, a.s.
ZVVZ a.s.
a další

Školy
České vysoké učení technické v Praze
Masarykova Univerzita v Brně
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
Ostravská univerzita
Univerzita J.E. Purkyně
Univerzita Karlova v Praze
Univerzita Pardubice
Univerzita Palackého v Olomouci
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Vysoké učení technické v Brně
Západočeská univerzita v Plzni
a další
- mezi uživateli jsou i desítky základních a středních škol

Výzkumné ústavy:
Akademie věd České republiky, ústav geoniky
Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.
Ústav pro informace ve vzdělávání
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka
a další

Zdravotnická zařízení
Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava
Fakultní nemocnice U sv. Anny
Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou
Nemocnice s poliklinikou na Homolce
Nemocnice Prostějov
a další

Kontakty

  REWIN, s.r.o.
  Högerova 805
  252 64 Velké Přílepy


  Dotazy zasílejte:
  » na obchod@rewin.cz
  » nebo formulářem pište

  http://www.rewin.cz


© 2019 REWIN, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.