REWIN REWIN REWIN REWIN REWIN
  home o nás kontakty slovníky WinGED ovladač WinKlav objednávka ceník ON-LINE slovníky  


Univerzální ovladač klávesnice WinKlav 3.0 Professional Kontakty

  REWIN, s.r.o.
  Högerova 805
  252 64 Velké Přílepy


  Dotazy zasílejte:
  » na obchod@rewin.cz
  » nebo formulářem pište

  http://www.rewin.cz


Univerzální ovladač klávesnice WinKlav 3.0 Professional jednoduchým postupem dovoluje nadefinovat pod libovolnou klávesu / kombinaci kláves znak ze znakové sady fontu, a tím snadno a rychle vytvořit i celé klávesnice dle individuálních požadavků (viz obr. ruské klávesnice s českým rozložením).

Úvodní obrazovka ovladače klávesnice WinKlav

Přemapování klávesy
Přiřazení znaku - klepnutím na libovolnou aktivní klávesu přiřadíte ze znakové sady fontu klávese zvolený znak (jiný obraz klávesy) - viz obr. Výběrem příslušného znaku, potvrzením a uložením je znak nadefinován. Pokud chcete měnit obraz klávesy, který bude definován pod kombinací kláves, klepnete na příslušné funkční klávesy (Ctrl, Shift, Alt).
Přemapování klávesy - přiřazení znaku
- uvedeným jednoduchým způsobem lze definovat jednotlivé znaky či celé klávesnice

Přiřazení řetězce - klepnutím na libovolnou aktivní klávesu máte možnost přiřadit klávese až 100 znaků dlouhý řetězec (různé názvy, opakující se text...) - viz obr. Zapsáním požadovaného textu, potvrzením a uložením je přiřazení řetězce dané klávese nadefinováno. Pokud chcete, aby byl daný text definován pod kombinací kláves, klepnete na příslušné funkční klávesy (Ctrl, Shift, Alt).
Přemapování klávesy - přiřazení řetězce
- uvedeným jednoduchým způsobem jsme tak přiřadili klávesové zkratce (kombinaci kláves)
levé Alt + klávesa w text "univerzální ovladač klávesnice WinKlav 3.0 Professional"

Přiřazení spouštění aplikace - klepnutím na libovolnou aktivní klávesu máte možnost přiřadit klávese spouštění aplikace - viz obr. Zvolením požadované aplikace, potvrzením a uložením je přiřazení spouštění aplikace nadefinováno. Pokud chcete, aby bylo spouštění aplikace definováno pod kombinací kláves, klepnete na příslušné funkční klávesy (Ctrl, Shift, Alt).
Přemapování klávesy - přiřazení spouštění aplikace
- uvedeným jednoduchým způsobem jsme tak přiřadili klávesové zkratce (kombinaci kláves)
levé Alt + klávesa w spouštění aplikace Microsoft Word

Podporované operační systémy
  • Windows 2000
  • Windows XP 32-bit i 64-bit ve všech svých verzích
  • Windows Vista 32-bit i 64-bit ve všech svých verzích
  • Windows 7 32-bit i 64-bit ve všech svých verzích
  • Windows 8 32-bit i 64-bit ve všech svých verzích
  • Windows 10 32-bit i 64-bit ve všech svých verzích
  • © 2019 REWIN, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.