REWIN REWIN REWIN REWIN REWIN
  home o nás kontakty slovníky WinGED ovladač WinKlav objednávka ceník ON-LINE slovníky  


Slovníky WinGED Kontakty

  REWIN, s.r.o.
  Högerova 805
  252 64 Velké Přílepy


  Dotazy zasílejte:
  » na obchod@rewin.cz
  » nebo formulářem pište

  http://www.rewin.cz


Slovníky WinGED vynikají přehledností, jednoduchostí a intuitivním ovládáním, na druhou stranu však nabízí zkušenějšímu uživateli oproti konkurenčním produktům řadu užitečných funkcí.

.: OVLÁDACÍ PROGRAM :.
- přehledné a intuitivní a ovládání v osmi jazycích (česky, anglicky, německy, rusky, francouzsky, španělsky, italsky a polsky)
- snadné přepínání mezi jazyky pomocí tlačítek na Panelu nástrojů
- rychlé vyhledávání již během zápisu - při zápisu do editačního řádku slovník nabízí hesla, která jsou shodná s již zapsaným řetězcem. Pokud se hledané heslo zobrazí v abecedním seznamu hesel pod editačním řádkem, lze ho vybrat, aniž by bylo nutné hledané heslo dopsat. Navíc se lze po tomto seznamu snadno pohybovat, a tím zjistit, která další hesla či slovní spojení jsou ve slovníku obsažena.
- široké možnosti uživatelského nastavení
- přímé propojení s textovým editorem MS Word pomocí tlačítek na Panelu nástrojů, s ostatními aplikacemi pak pře systémovou schránku (clipboard)
- možnost volby automatického přepínání klávesnice na zvoleném jazyce

Úvodní obrazovka slovníků WinGED


.: SLOVNÍ ZÁSOBA A MOŽNOSTI PRÁCE S NÍ :.
- multioborová slovní zásoba (obecná i z oblasti technických, přírodních i společenských věd) - na rozdíl od řady konkurenčních slovníků má WinGED obecnou i odbornou terminologii v jedné databázi. Obsah jednotlivých slovníků naleznete v tabulce.

Tato skutečnost v sobě přináší hned několik výhod:
   a) uživatel nemusí "dokupovat" jednotlivé odborné slovníky
   b) je zachována jednotnost zápisu celé slovní zásoby
   c) je vyloučena duplicita hesel, a tím nezanedbatelný vzájemný překryv oborových slovníků
   d) je prohledávána pouze jedna databáze hesel, což zrychluje a zpřehledňuje výsledky hledání

- gramatické informace uvedeny u všech hesel (tedy včetně odborných)

němčina
- u podstatných jmen uveden člen a koncovky skloňování (Haus,, s; -es, -"er)
- u sloves vyznačeny odlučitelné předpony (an|stellen;; h), uvedeny koncovky časování a zkratka pomocného slovesa (schreiben;; ie, h ie)

francouzština, španělština, italština, polština
- u podstatných jmen uveden rod

rumunština
- u podstatných jmen uveden rod a koncovka 1. pádu mn. čísla (liftier [-i m])
- u sloves zkratka slovního druhu a koncovka 1. osoby jedn. čísla (dosi [-esc v])
- nepravidelná slovesa u anglického a německého slovníku viz obr.

Seznam nepravidelných sloves

- možnost editace nové i stávající slovní zásoby
- různé možnosti pro vkládání uživatelské slovní zásoby - vkládání nových hesel je možné buď do hlavní databáze hesel nebo do uživatelských slovníků (některé konkurenční produkty umožňují pouze tuto druhou variantu). Úpravy hesel lze provést jak u uživatelsky vložených hesel, tak u dodané slovní zásoby:

   a) vkládání po jednotlivých heslech - volitelně lze do obou stran slovníku přidat nová hesla, slovní    spojení, fráze apod. Kapacita přidávaného hesla je omezena na 250 znaků a na 100 řádků překladu.    Obdobným způsobem lze provést i úpravy slovní zásoby (zapsat poznámky, další gramatické    informace či přidat chybějící překlady).

   b) načítáním z textu - uvítají všichni, kteří pracují s odbornými texty v elektronické podobě. Tímto    způsobem lze rychleji zjistit, která hesla ve slovníku chybí a obohatit tak slovník o používané výrazy.

   c) importem z textového souboru dle zvoleného formátu - do slovníku lze přidat předem zpraco-    vanou slovní zásobu v textovém formátu, přičemž musí být vždy ve dvojicích (heslo+překlad) nebo ve    trojicích (heslo+přepis výslovnosti+překlad).


.: UNIKÁTNÍ FUNKCE :.
- modul ovladače klávesnice - usnadní zápis v cizích jazycích možností volby automatického přepínání mezi českou a cizí (německou, ruskou, francouzskou, španělskou, ...) klávesnicí v závislosti na zvoleném jazyce. Přiřazením k jednotlivým jazykům je docíleno nejen toho, že se musí přepínat klávesnice ve Windows, ale navíc si každý může definovat rozložení kláves podle individuálních požadavků (ke všem dodávaným jazykům je již klávesnice s českým rozložením předdefinována).

Ovladač klávesnice

- možnost vytvoření až 100 oboustranných cizojazyčných slovníků mezi těmito jazyky: čeština, angličtina, němčina, ruština, francouzština, španělština, italšitna, polština, rumunština, slovenština, ukrajinština, dánština a perština. Nejste tedy omezeni na jazyk(y), který(é) jste si se slovníkem zakoupili jako u konkurenčních produktů.

Řazení hesel (originálů) v jednotlivých slovnících

- překladač - tato funkce sice nezajistí překlad textu s použitím gramatiky, ale vyhledá významy jednotlivých slov (nerozpoznává tvarosloví)
- snadná synchronizace uživatelské slovní zásoby mezi dvěma počítači či verzemi
- podpora zápisu zprava doleva


.: INSTALACE :.
Podporované operační systémy

 • Windows 2000
 • Windows XP 32-bit i 64-bit ve všech svých verzích
 • Windows Vista 32-bit i 64-bit ve všech svých verzích
 • Windows 7 32-bit i 64-bit ve všech svých verzích
 • Windows 8 32-bit i 64-bit ve všech svých verzích
 • Windows 10 32-bit i 64-bit ve všech svých verzích


 • Varianty instalace (dle zakoupené verze)
 • jednouživatelská
 • několik variant síťových
 • intranetové řešení

 •    a) pro platformu Windows
     b) pro platformu Linux


  © 2019 REWIN, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.